Ole Vig videregående skole

   
Fra læreplan til klasserom : : kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Fra læreplan til klasserom : : kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag
Medansvarlig
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylleplassering
 • 371.3 Sun
Eier
 • OVVS
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2017
Noter
 • Målet med denne boken er å inspirere lærere og skoler til å jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag, for å fremme læring og motivasjon for alle elever. Forfatterne viser hvordan lærere kan arbeide kreativt og praktisk med en kompetansebasert læreplan, som Kunnskapsløftet. Planlegging og arbeid med blant annet progresjon, elevmedvirkning, dybdelæring, problemløsning og tverrfaglighet, vies stor oppmerksomhet i boken. Målet med dette arbeidet er å tilpasse opplæringen på ulike måter for å imøtekomme elevenes faglige nivå, personlige interesser og forutsetninger. Arbeidsmetodene og praksiseksemplene i boken kan brukes til inspirasjon og tilpasses alle fag og årstrinn i grunnopplæringen. Boken henvender seg til lærere, skoleledere og studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning.
ISBN
 • 978-82-05-49184-7
Tilgjengelige
 • 1/1
Venteliste
 • 0 (0)
*00002609nam a2200421 c 4500
*00129714
*00520170530123934.0
*007ta
*008170209s2017  no a  e |||||00| 0 nob|
*020 $a978-82-05-49184-7$qh.$cNkr 349.00
*0820 $a371.3$223/nor
*096 $a371.3 Sun
*1001 $aSunde, Dag Johannes$d1976-$04009879$4aut
*24510$aFra læreplan til klasserom :$bkreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag$cDag Johannes Sunde og Trude Slemmen Wille ; [illustrasjoner og figurer: Eivind Vetlesen]
*260 $aOslo$bGyldendal akademisk$c2017
*300 $a166 s.$bkol. ill.$c24 cm
*336 $atext$btxt
*337 $aunmediated
*338 $avolume$bnc
*520 $aMålet med denne boken er å inspirere lærere og skoler til å jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag, for å fremme læring og motivasjon for alle elever.  Forfatterne viser hvordan lærere kan arbeide kreativt og praktisk med en kompetansebasert læreplan, som Kunnskapsløftet. Planlegging og arbeid med blant annet progresjon, elevmedvirkning, dybdelæring, problemløsning og tverrfaglighet, vies stor oppmerksomhet i boken. Målet med dette arbeidet er å tilpasse opplæringen på ulike måter for å imøtekomme elevenes faglige nivå, personlige interesser og forutsetninger. Arbeidsmetodene og praksiseksemplene i boken kan brukes til inspirasjon og tilpasses alle fag og årstrinn i grunnopplæringen. Boken henvender seg til lærere, skoleledere og studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning.
*650 $aUndervisningsmetodikk$2bokbas$9nob
*650 $aVurdering (Skolen)$0HUME23396$2humord
*650 $aLæreplanarbeid$0HUME24361$2humord
*650 $aKompetanseutvikling$0HUME23853$2humord
*650 $aSkolen$0HUME27903$2humord
*650 $aLæreryrket$0HUME24373$2humord
*653 $avurdering for læring$akompetanse$alæring$akreativitet$akompetansemål$aKunnskapsløftet$avurdering$aundervisning$aundervisningsplanlegging$alæringsmål$aunderveisvurdering
*7001 $aWille, Trude Slemmen,$d1979-$06098347$4aut
*7001 $aVetlesen, Eivind$d1980-$011036868$4ill
*850 $aOVVS
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Målet med denne boken er å inspirere lærere og skoler til å jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag, for å fremme læring og motivasjon for alle elever. Forfatterne viser hvordan lærere kan arbeide kreativt og praktisk med en kompetansebasert læreplan, som Kunnskapsløftet. Planlegging og arbeid med blant annet progresjon, elevmedvirkning, dybdelæring, problemløsning og tverrfaglighet, vies stor oppmerksomhet i boken. Målet med dette arbeidet er å tilpasse opplæringen på ulike måter for å imøtekomme elevenes faglige nivå, personlige interesser og forutsetninger. Arbeidsmetodene og praksiseksemplene i boken kan brukes til inspirasjon og tilpasses alle fag og årstrinn i grunnopplæringen. Boken henvender seg til lærere, skoleledere og studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning.

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Ex1Tilgjengelig Ole Vig vgs. Biblioteket371.3 Sun