Ole Vig videregående skole

   
 
Å lykkast med nynorsk som sidemål
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Å lykkast med nynorsk som sidemål
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylleplassering
 • Fos (KLASSESETT)
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2011
ISBN
 • 978-82-02-37715-1
Tilgjengelige
 • 28/30
Venteliste
 • 0 (0)
*00000785nam 2200253 a 4500
*00128713
*008            r      nno
*015 $anf1208915
*020 $a978-82-02-37715-1 $bh. $cNkr 265.00
*035 $a(BIBSYS)120242621
*082 $a439.8282
*082 $d439.8209 $2DDK-5
*096 $aFos (KLASSESETT)
*100 $aFossum, Kristin $d1956-
*245 $aÅ lykkast med nynorsk som sidemål $cKristin Fossum
*260 $a[Oslo] $bCappelen Damm $c2011
*300 $a91 s. $bill.
*650 $aNorsk språk - Nynorsk
*653 $aKlassesett, nynorsk
*691 $alærebøker videregående skole norsk
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Ny rettskrivingsnorm frå 1.8.2012! Boka er skriven for fellesfaget norsk i studieførebuande utdanningsprogram. Ho gjev eleven ei elementær, men systematisk innføring i nynorsk formverk og uttrykksmåte med vekt på ordtilfang og dei viktigaste skilnadene mellom målformene. Å lykkast med nynorsk som sidemål brukar dei formene som gjeld etter den nye rettskrivingsnorma som gjeld frå 1.8.2012. Boka har øvingsoppgåver og fasit og kan brukast i undervisninga eller til sjølstudium. Eigen nettstad med enkle øvingsoppgåver vil opne hausten 2012.

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Data pager
Data pager
Ex1Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)
Ex2Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)
Ex3Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)
Ex4Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)
Ex5Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)
Ex6Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)
Ex7Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)
Ex8Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)
Ex9Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)
Ex10Tilgjengelig Ole Vig vgs. BiblioteketFos (KLASSESETT)